Bazując na korespondencji z Oddziałem Antybakteryjnym EPA (United States Environmental Protection Agency) w sprawie systemu Tersano SAO, zostało potwierdzone, że urządzenie jest urządzeniem do zwalczania szkodników. Z racji takiej klasyfikacji, SAO zostało zaklasyfikowane do grupy: narodowy środek owadobójczy grzybobójczy i gryzoniobójczy (FIFRA). EPA nie wymaga rejestracji systemu Tersano SAO.

Słowo "pestycyd" jest pojęciem ogólnym używanym do opisu substancji (lub mieszaniny), która niszczy, odstrasza, łagodzi, zapobiega lub redukuje szkody, które mogą wyrządzić szkodniki. Szkodnikami mogą być owady, myszy lub inne zwierzęta, niechciane rośliny (chwasty), grzyby, bakterie i wirusy.

 

Aby pobrać skróconą wersję naszej korespondencji konsultacyjnej na temat regulacji Tersano/EPA odnośnie urządzeń do zwalczania szkodników kliknij tu

 

Podpisane: Steve Hengsperger - President

Przegląd Tersano/EPA

05 maja 2020

BIULETYN TERSANO W SPRAWIE KORONAWIRUSA

(Tłumaczenie Clean-Ox listu zamieszczonego na stronie www.tersano.com - oryginał dostępny: link)

Biuletyn Tersano w sprawie Koronawirusa z dnia 05.05.2020 - pobierz PDF

Lista patogenów przetestowanych na skuteczność SAO - pobierz PDF