ekologiczne sprzątanie domu
05 czerwca 2024

Decyzja URPL na obrót Stabilized Aqueous Ozone (SAO)

Jesteśmy dumni, że po długich bojach z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w końcu udało nam się uzyskać pozwolenie nr 9811/24 na obrót produktem biobójczym o nazwie Stabilized Aqueous Ozone (SAO®) generowanym z dozownika Tersano lotus PRO!!!

Istotne jest również, że substancja została zarejestrowana w grupach PT2 oraz PT4, czyli niemających i mających kontakt z żywnością.
Nasze pozwolenie potwierdza skuteczność działania substancji jako środek dezynfekujący: bakteriobójcze, grzybobójcze oraz bójcze wobec koronawirusów i wirusów!