Szanowni Państwo,

Rozpoczęliśmy wykonywanie testów ATP u naszych Klientów!

 

Testy ATP natychmiastowo pokazują zalety stosowania produktów Tersano. Pobieramy wymazy w na dwa sposoby:

1) Po wyczyszczeniu powierzchni standardowym środkiem chemicznym a następnie po wyczyszczeniu tej samej powierzchni z wykorzystaniem SAO (Stabilized  Aqueous Ozon - ustabilizowany wodny ozon)

2) Przed czyszczeniem i po czyszczeniu powierzchni z wykorzystaniem SAO

 

Wyniki mówią same za siebie! Wodny ozon (woda ozonowana) skuteczniej eliminuje mikroorganizmy z czyszczonej powierzchni!

 

Raport testów wykonanych w jednym z budynków biurowych znajduje się poniżej i jest dostępny do pobrania.

 

Dodatkowo zachęcam do zapoznania się z teorią testów ATP:

 

[źródło: Hygiene monitoring guide by Hygiena]

Co to jest ATP?

ATP to cząsteczka energii występująca we wszystkich komórkach roślin, zwierząti drobnoustrojów. Napędza procesy metaboliczne, takie jak rozmnażanie komórek, skurcze mięśni, fotosynteza roślin, oddychanie grzybów i fermentacja u drożdży. Cała materia organiczna (żywa lub niegdyś żyjąca) zawiera ATP, w tym żywność, bakterie, pleśń i inne mikroorganizmy. Wykrywanie ATP na powierzchni lub w wodzie wskazuje zatem na obecność materii biologicznej, która w innym przypadku może nie być widoczna dla oka. W branżach, w których kontrola higieny lub czystość w zakładzie ma kluczowe znaczenie, testy ATP są doskonałym narzędziem do wykrywania i pomiaru materii biologicznej, która nie powinna być obecna po czyszczeniu.

Pomiar ATP za pomocą technologii bioluminescencji

Urządzenia testujące ATP produkcji Hygiena zawierają naturalny enzym występującyw świetlikach. Enzym ten, zwany lucyferazą, wywołuje prostą reakcję bioluminescencyjną (wytwarzającą światło), gdy wchodzi w kontakt z ATP. Korzystając technologię bioluminescencji, luminometry SystemSURE Plus, EnSURE, EnSURE Touch mogą mierzyć bardzo niskie poziomy ATP zbierane za pomocą urządzeń testujących. Pomiar ilości bioluminescencji z reakcji ATP zapewnia doskonałe wskazanie czystości powierzchni lub jakości wody, ponieważ ilość światła generowanego przez reakcję jest wprost proporcjonalna do ilości ATP obecnego w próbce. Reakcja bioluminescencji jest natychmiastowa, więc wyniki mogą być przetworzone w miejscu testowania w ciągu kilku sekund. Wyniki są wyrażane numerycznie na ekranie luminometruw jednostkach względnych światła (RLU).

 

Wyniki testów:

Testy jakości SAO Wody ozonowanej w sprzątaniu czyszczeniu powierzchni biurowej

           

Testy ATP

17 listopada 2020

Lista patogenów przetestowanych na skuteczność SAO - pobierz PDF