"Rozpylanie lub fumigacja przestrzeni zewnętrznych, takich jak ulice lub targowiska, nie jest ... zalecana do zabicia wirusa COVID-19 lub innych patogenów, ponieważ środek dezynfekujący jest dezaktywowany przez brud i zanieczyszczenia" - wyjaśnia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

 

„Diversey ……. Nie wspiera praktyki bezpośredniego opryskiwania ludzi lub zwierząt w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa. Według Diversey jest to nie tylko nieskuteczne, ale może również powodować poważne zagrożenia dla zdrowia osób z lub bez infekcji Covid-19 ”.

 

A spryskiwanie ludzi to naprawdę zły pomysł, WHO powiedziała w zaktualizowanym poradniku na temat kontroli zakażeń”.

 

Poniżej znajdują się związane z tym artykuły (dostępne w języku angielskim):

Spraying disinfectants can be 'harmful', says WHO

Disinfection spraying tunnels for Covid-19 not advisable: Diversey

Don't spray disinfectants to kill coronavirus, WHO advises

 

Czy środek Tersano SAO jest skuteczny w generatorach pary, zamgławiaczach i / lub opryskiwaczach elektrolitycznych?

 

W przypadku środków o właściwościach dezynfekujących używanych w takich urządzeniach muszą one posiadać dopuszczenie do takiego typu stosowania.

Zazwyczaj urządzenia będą miały certyfikat potwierdzający, że produkty spełniają wszystkie minimalne wymagania norm bezpieczeństwa. To niekoniecznie przekłada się na aprobaty środków dezynfekujących (istnieje możliwość, że roztwór wychodzący z urządzenia zmienił swój wzór cząsteczkowy). Ponadto produkty te muszą również być zgodne z instrukcjami producenta dotyczącymi czasów ekspozycji.

 

SAO ma Kartę Charakterystyki Substancji Chemicznej potwierdzającą brak jakichkolwiek zagrożeń, czyli nie wyrządza szkód ludziom, środowisku ani powierzchniom. Mamy kilku klientów, którzy używają SAO do tego typu aplikacji i odnotowały sukcesy!

 

Czekamy aż laboratoria znajdą czas na potwierdzenia skuteczności stosowania SAO w urządzeniach do rozpylania. Do tego czasu nie ma przeciwwskazań w korzystaniu z SAO w takich urządzeniach.

Co mówią specjaliści na temat rozpylania substancji chemicznych?

25 maja 2020

Porady Tersano-1

Lista patogenów przetestowanych na skuteczność SAO - pobierz PDF